HISTORIE BEURTVAARTSCHIP  ”ALBERDINA”                     

De CAF heeft dit stalen, geklonken, beurtschip laten bouwen bij de werf  Zwolsma te IJlst
onder de naam  “Coöperator I”  en is te water gelaten op 19 maart 1917. Dit schip had een 20 PK NUK-motor (1 cyl.), type hoog model en moest eerst voorgloeien en dan op lucht starten, de romp-lengte is 14.95 m. en 2.92 breed met een lege diepgang van 0,54 m., laadvermogen 18.241 ton en in Leeuwarden ingeschreven onder nr.1445.

In 1925 is dit beurtschip verkocht aan de heer W. Valkema te Oudega W. en kreeg de naam
“Alberdina” (waarschijnlijk genoemd naar z’n vrouw) en werd gebruikt voor veetransport en foeragehandel en werd o.a. in de oorlog ook gebruikt door de onderduikers.
De scheepmetingsdienst te Groningen registreerde haar onder nr. G.8206 dd. 16 oktober 1951.

 In juni 1959 is het schip, tezamen met de foeragehandel, gekocht door de 23 jarige beurtvaart-ondernemer Douwe, Joukes Wijnja te Oudega.W.

Douwe voer met z’n vader Jouke elke dinsdag vanuit Oudega W. met vracht en vee naar de veemarkt in Sneek. Het vee (o.a. koeien, kalveren, schapen en konijnen) werd op de heenvaart
vanaf 2 uur ‘s nachts bij de boeren opgehaald en konden om +/- 7 uur aanmeren (met politie-vergunning) aan de Geeuwkade in Sneek nabij de veemarkt .
Op de terugvaart +/- 14 uur werd de bestelde foerage meegenomen van bijv. UTD/ Wouda’s Meel enz. en de vracht bezorgd bij de boeren en de meel bij de plaatselijke 3 bakkers zoals
Reijenga, Wielstra en Wassenaar. Door de vele foerage en de invallende duisternis kwam broer Gatze ons assisteren bij het lossen door de gehele Zuidwesthoek van Friesland. Hierbij raakte Gatze een keer te water in de Geeuw van Sneek.

In de zomer werd het schip gebruikt voor het vervoeren van Hooi, Gras of Koeien naar de andere kant van de Oudegaster Brekken omdat een aantal boeren hun land daar hadden..
In de herfst werden er soms bieten mee gehaald uit de klei (Arum, Kimswerd enz.)
Op een praam (zie de aanzichtkaart), gesleept door dit schip is een neergestort vliegtuigje versleept naar de vliegbasis in Leeuwarden. Het was neergestort in het water van “de Ringwiel” tussen Sandfirden en kleine Gaastmeer.

In 1961 werd de motor vervangen (er zat een scheur in het vliegwiel) door een gereviseerde 25 PK Bolinder (1 cyl) . Deze moest ook eerst voorgegloeid met een gasbrander en op handkracht aangeslingerd worden door het vliegwiel heen en weer te halen.

In 1974 werd er in Gaastmeer een weg aangelegd “de Keapwei” en werd het vervoer per water een stuk minder. Ook de handel op de veemarkt in Sneek verplaatste zich vooral naar Leeuwarden en daardoor werd dit beurtschip langzamerhand overbodig en soms brachten we nog kunstmest naar boer van Netten op de “Yntemapolder” in Gaastmeer en sindsdien werd
het schip alleen nog gebruikt voor recreatieve doeleinden.

Na 1974 is het schip opgeknapt, scheepswerf in Gaastmeer, daarbij zijn de openingen voor veetoevoer in de Den gedicht en tegelijkertijd is de Den met 10 cm. verhoogd en zijn er patrijspoortjes geplaatst. De 2 matrijspoortjes aan de zijkant van het voor-schip zijn dichtgemaakt. De vloer van de stuurhut is vernieuwd en de 2-pers.stuurhut is vergroot naar 4 pers. door Henk en Piet.
Ook de reling, die alleen voor en achter zat is verlengd tot rondom het schip door Henk.

1990 is motor werd vervangen door een gereviseerde 85 PK Peugeot ( 6 cyl.) welke met de sleutel kon worden gestart.
 
Na 1982 is de dikke houten vloer, waar het vee op stond in het scheepsruim, vernieuwd door platen hechthout van 18 mm. dik met hulp van Hendrik Baarda (broer van Okke)  en Bouke heeft voor ons een 5 m. lange mast gemaakt.

Vanaf 1986 is Douwe begonnen met de binnenbetimmering van de wanden en heeft Frans er 6 slaapbanken in gemaakt van 60 cm. breed en 2 m .lang en een houten trap.
Ook het vooronder is door Douwe betimmerd. De slaapkooi achter de trap is vernieuwd en de 2e kooi tegen de zijwand is verwijderd en zijn 2 banken geplaatst. Ook de trap  is vernieuwd door Frans.
Alleen de schoorsteenmantel in het vooronder is in takt gebleven en is nog historisch.

Op 3 maart 1994 werd er vergunning verleend door Gem. Wymbritseradiel, IJlst voor een vrije ligplaats aan de kade in het hart van Oudega W. Deze vergunning werd verleend vanwege een historisch schip met meetbrief van 60 jaar of ouder. Bij de ligplaats staat een informatiebord van het betreffende schip. Ook werd een informatiebord geplaatst in Gaastmeer, Woudsend, Nijezijl en voor de in IJlst.

In het voorjaar 2000 kreeg het schip een boegschroef en werd er een nieuwe reling rondom
geplaatst op de werf in IJlst en tijdens “Simmer 2000”  vaarden we vanaf de kade naar de monumentale molen “Doris Mooltsje” in Oudega W.

In 2001 is het gehele schip gestraald in Heeg en gecoat, geverfd in , Heeg door Johan Wijnja.. In 2002 heeft ze als historisch beurtschip deelgenomen aan de Friesland Vaart met zoon Douwe. De start was in Dokkum en zou eindigen in Lemmer.

In 2006 heeft Johan het naambordje uitgevreest en gelakt ,Sieb uit Oppenhuizen heeft het naambordje “ALBERDINA” opnieuw belegt met bladgoud.
2006 is de 6 cyl. Peugeot vervangen door de120 PK gereviseerde motor “Cummins 6 BT 5,9M”, bouwjaar 1990, ingebouwd op de werf in IJlst door zoon Johan Wijnja.

In 2009 heeft dit schip als decoratie gelegen in Sneek van een film Hel 1960.
In Oudega W heeft dit schip nog als start schip gediend tijdens de Brekken race.